Tartus

 

TartusPelikanları ile aklımızda..

 
 

Kentin en ilginç yeri Eski Şehir. Etrafı, bir kısmı yıkılmış ya da Tartus'un son sakinleri tarafından "ufak" değişikliklere uğratılmış, Haçlılar tarafından yapılmış surlarla çevrili olan bu kısım, küçük bir meydan ve etrafına sıkşmış yapılardan oluşuyor. Tartus adı, şimdiki ismi Arwad olan ve kıyıdan yaklaşık 3.5 km uzakta bulunan eski Arados adasına karşı olması nedeniyle Antarados'tan (Anti-Arados) geliyormuş. Tartus (eski adıyla Antaradus) Finikeliler tarafından kullanılagelmiş Arados Adası'na hizmet sağlamak için kurulmuş, ilk başta.

Ancak Bizanslılar'ın eline geçmesiyle, kentte yaşayan Hristiyan halk Arados'lu dinsizlere karşı daha çok benimsenmiş ve kentin adı bir süre Constantina olarak değişmiş. Bizans imparatorluğundan sonra Araplar'ın ve daha sonra da Haçlılar'ın eline geçen şehrin ismi Tortosa olmuş. Memlûklular'ın 2 saldırısına dayanabilen Haçlılar daha fazlasına canlarının yetmeyeceğini anlayınca Arados Adası'na çekilmişler. Burada, 12 yıl boyunca bir garnizon olarak kaldıktan sonra da Kıbrıs'a doğru yola çıkarak adayı ve dolayısıyla Tartus'u terketmişler.

TARTUS - HOMS YOLU (Hims Laskiye arası)

 Crac Des Chevaliers (Al Hassan) Kalesi - “Kala Al Hassan-Qal'at al Hisn ”

Humus'un 61 km. batısında, Humus-Tartus yolundan kuzey yönünde az içeride, Arapça Qalaat al Hosn adıyla da tanınan, batıda ise Crac des Chevaliers ismiyle bilinen kale, Suriye'nin en fazla turist çeken noktalarında birisidir. Bu kale yüzyıllardır Suriye çölüyle Akdeniz arasındaki Humus Vadisi ve geçidini kontrol eden önemli bir kilit noktası olmuş; 11. 12. ve 13. Yüzyıllarda haçlılar ile Araplar arasındaki kanlı savaşlar sırasında defalarca el değiştirmiştir.
Burası bilindiği gibi haçlılardan kalan 2000 adet kaleden biriymiş. 1.ve 2.haçlı seferleri sırasında Haçlılar lojistik destek için yaptıkları bu kaleleri zamanla ellerinde tutamamışlar. Zamanla savaşlar sonucu ele geçirilen kaleleri boşaltmışlar en sona bu kale kalmış. (Tartustan buraya her saat başı servis var) (Kaleye giriş 6 US$)

 

Tartus...