Mısır

 
 
Ülke adı: 
Resmi tam adı: Mısır Arap Cumhuriyeti 
Kısa şekli : Mısır 
Yerel tam adı: Jumhuriyat Misr al-Arabiyah 
Yerel kısa şekli: Misr 
Eski adı: Birleşik Arap Cumhuriyeti (Suriye ile birlikte) 
Başkent: Kahire 
Nüfus: 78,887,007 (Temmuz 2006 verileri) Nüfusun %45'i şehirlerde yaşamaktadır. 
Ulus: Mısırlı 
Din: Resmi din İslam'dır. Halkın %91'i Müslüman'dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi'dir. 
Diller: Resmi dili Arapça'dır. Halkın tamamına yakını Arapça konuşur. Bazı küçük etnik unsurlar kendi aralarında mahalli dillerini konuşurlar.
Telefon kodu: 20 
Internet kısaltması: .eg
Priz tipi: Vize gereken pasaportlar: Vize istenmez

Kısaca...
mutlaka


  1. 1.abu-simbel’e gidin

  2. 2.piramitleri görün

  3. 3.luksor tapınağını görün

  4. 4.mısır yemeklerini tadın

  5. 5.mısır göbek dansı seyredin

  6. 6.aswan’da fellukaya binin

  7. 7.Tutankamon’un mezarını görün

  8. 8.aswan’da felluka’ya binin

  9. 9.Kallech’e (fayton) binin

  10. 10.Kahire müzesini gezin

 

tarihten bir sayfa;  mısır